Start SEPA Domiciliëring

Een link naar de downloadpagina vindt U hieronder (na activering van het contract 2017)

Uw keuze

Contract type

incl. Btw

jaarlijks

DOM of Paypal

Maandelijks

(**)Totaalklant

Jaarlijks

AE

marIntegraal.NET Aankoop Licentie (HP PRO Quad Core Windows 10 Business PC + Servicecontract PLUS éérste kalenderjaar inbegrepen !)

2.520,00

1 x 760,00
11 x 160,00

1.290,00

(max. 1x per 3 jaar)

SS

marIntegraal Servicecontract PLUS (*)

1.920,00

160,00

1.200,00

S5

marIntegraal.NET Servicecontract 1985 (*)

1200,00

100,00

840,00

PC

marIntegraal.NET Programmacontract (*)

840,00

70,00

600,00

UT

marIntegraal Updatecontract (*)

600,00

50,00

300,00

FV

Optie Forfait verplaatsing, (telefonische) hulp bij (her)opstart besturingssysteem, diverse oplossingen, per 2 uur

242,00

-

-

ET

(Extra) Telefonische Interventie (programma- en updatecontractanten, per Interventie forfait (vooruitbetaalbaar met overschrijving of Paypal)

100,00

-

-

(**) Statuut ‘totaalklant’ mits uw KMO verzekeringspremies via ons kantoor op jaarbasis > EUR 4.500,00

 

 

Schrijf het gekozen bedrag van jaarlijks contract over naar 910-0768766-40 of activeer een SEPA maandelijkse domiciliëring of print dit document, maak uw keuzes en fax naar 053/78.19.22 of scanmail naar info@rv.be

(*) ONZE SERVICETRAP !

marIntegraal.NET Aankooplicentie

Eeuwigdurende bedrijfslicentie tot gebruik van het marIntegraal administratiepakket voor onbeperkt aantal gebruikers ! Gedurende het eerste volle kalenderjaar is het Servicecontract PLUS inbegrepen

 

marIntegraal.NET Servicecontract PLUS

Omvat jaarregistratie van 2 bedrijfsdomeinen & Hosting op Windows Server 2012 met Sql Server 2012 voor webenSQLruimte 1000 MB, standaard 50 mailadressen en minicursus opbouw marIntegraal.NET DotNetNuke website. PLUS contractanten genieten automatisch de voordelen van het Servicecontract 1985

 

marIntegraal.NET Servicecontract 1985
Inspraak in verdere ontwikkeling van marIntegraal.NET, één bezoek per kalenderjaar, onbeperkte telefoon-, fax- of mailservice (naar eigen keuze), zowel naar marIntegraal.NET als naar aanbevolen server besturingssystemen (2003 en 2008). Een korting van 10 % op alle producten in onze Hard- en Software prijslijst. Servicecontractanten 1985 genieten eveneens van het programmacontract

 

marIntegraal.NET Programmacontract

Omvat Microsoft ONEDRIVE 100GB jaarLicentie + twee telefonische interventies waarvan maximaal één met betrekking tot een aanbevolen besturingssysteem (Xp,  Vista &7). Mail en Faxservice onbeperkt. Programmacontractanten ontvangen voordelen van het updatecontract

 

marIntegraal.NET Updatecontract
Omvat update van de programma’s via CD-ROM, wekelijkse download via webservice, alsook onbeperkte vraag&antwoord via ticketsysteem (uitsluitend) alsook m.b.t. marIntegraal.NET (uitsluitend). Telefonische contactname uitsluitend na overstap/bijbetaling voor Programmacontract !!


Skin Color:
Skin Width: BoxedStretched
Background Pattern:
Megamenu Columns:
Search Option: CloseOpen
Administrator Only!
"Get CSS" is disabled on demo site.